englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> hoc cung nhau

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: asari
 member
 ID 14535
 Date: 02/02/2007


hoc cung nhau
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
tai sao chunng ta khong them mot muc de gianh cho cac thnah vien vao noi chuyen, giao tiep truc tuyen voi nhau bang tieng anh chu ? neu co them muc nay thi that la tuyet voi

gp kiến
 Reply: konica1506
 member
 REF: 90320
 Date: 02/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
You're right! that is good idea. Iraelly want everyone could be shear everything by english, I think it'll helps us learn more and more.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group