englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> help me

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: kokono
 member
 ID 14516
 Date: 01/30/2007


help me
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cac ban oi ai co the chep gium minh bai my love bang tieng anh duoc ko minh cam on nhieu
kokono
gp kiến
 Reply: InfoEnglishRB
 member
 REF: 90251
 Date: 01/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Xin lưu ý với các thành viên trên diễn đàn là các bạn cần post bài đúng vị trí với nội dung của từng mục.Ví dụ: các bạn muốn tìm hay post lời bài hát thì đăng trong mục Bài hát tiếng Anh, cần giao lưu kết bạn trao đổi thông tin thì đăng trong mục Sinh Ngữ Club, cần trao đổi về ngữ pháp thì đăng trong mục Ngữ pháp tiếng Anh,...

Đặc biệt lưu ý với các bạn là mục Thông báo chỉ để dành cho những người quản lý trên diễn đàn thông báo, còn mục Thắc mắc, góp ý nếu các bạn có thắc mắc với ban quản lý những vấn đề gì thì đăng vào đây, còn với những vấn đề khác thì tuyệt đối không được đăng vào 2 mục này.

Thân.


 
 Reply: toctien
 member
 REF: 90861
 Date: 03/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
c đng bi ny khng tặng bạn n

My love - Westlife


An empty street,
An empty house,
A hole inside my heart,
I'm all alone and the rooms are getting smaller
I wonder how,
I wonder why,
I wonder where they are,
The days we had,
The songs we sang together(oh yeah).
And ohhh.. my love,
I'm holding on forever,
Reaching for a love that seems so far,
Chorus:
So i say a little prayer,
and hope my dreams will take me there,
where the skies are blue to see you once again,
My love,
overseas from coast to coast,
to find the place I love the most,
where the fields are green to see you once again,
my love.
I try to read,
I go to work,
I'm laughing with my friends,
but I can't stop to keep myself
from thinking(oh no)
I wonder how
I wonder why
I wonder where they are
the days we had, the songs we sang together(oh yeah)
And ohhh.. my love
I'm holding on forever, reaching for the love that seems so far
Chorus
To hold you in my arms,
To promise you my love,
To tell u from my heart
You're all I'm thinking of
Reaching for the love that Seems so far
Chorus to end 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group