englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> mnh xin được bổ xung thm về bi viết trước

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: kokono
 member
 ID 14514
 Date: 01/30/2007


mnh xin được bổ xung thm về bi viết trước
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
ở bi trước mnh muốn ni l cch sử dụng từ ngữ động từ tnh từ ..v..v..lm sao cho đng ngữ php.Rất mong cc bạn gp
kokono
gp kiến
 Reply: InfoEnglishRB
 member
 REF: 90253
 Date: 01/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn c thể tham khảo bn Ngữ pháp tiếng Anh
Thn.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group