englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> nho cac ban giup minh voi!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoangphuong
 member
 ID 14417
 Date: 01/13/2007


nho cac ban giup minh voi!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cac ban co ai biet cau truc ngu phap chinh can phai thuoc chi cho minh voi va co ai biet nhung cau hoi thoai don gian va can thiet post len cho moi nguoi tham khao duoc k? thanks

gp kiến
 Reply: niceautumn
 member
 REF: 89986
 Date: 01/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
C hng ngn cấu trc cần thiết. Ci bạn muốn cụ thế l g?

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group