englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> sentence..............

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: mynguyen
 member
 ID 14409
 Date: 01/12/2007


sentence..............
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh khng hiểu cu ny tại sao lai dng "IS" trong cu ny. Ai c thể gip mnh được khng???????

There is/are lots of water of the fish.

Tại sao khng dng "are"

Cam ơn nhiều!!!!!!!!!


gp kiến
 Reply: sontiny
 member
 REF: 89829
 Date: 01/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cai nay theo minh dung are cung duoc nhung con phu thuoc vao ca doan van chu cau nay co the dung are duoc do la theo hieu biet cua minh. Neu sai mong ban nao co kha nang cao hon co the giup ban. Vi theo minh hoc thi water la uncountable noun la co the la so it hoac so nhieu.

 
 Reply: mynguyen
 member
 REF: 89950
 Date: 01/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thank you Sontiny nhieu nha

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group