englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> phn biệt historic v historical

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: onlyhung247
 member
 ID 14389
 Date: 01/10/2007


phn biệt historic v historical
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
c ai gip ti phn biệt historic v historical.ti vẩn chưa hiểu rỏ cch sử dụng hai từ ny.thanks

gp kiến
 Reply: minhthach
 member
 REF: 90152
 Date: 01/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban co the vao http://www.globaledu.com.vn ,vao muc chuyen muc hoi dap . o do co rat nhieu tai nguyen


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group