englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Hello everybody

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: mtbha
 member
 ID 14379
 Date: 01/09/2007


Hello everybody
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
I have a new nickname.I want to find new friends to talk to.Excuse me for my English.......and I'm not very good at English.Thank for you!

gp kiến
 Reply: englishq
 member
 REF: 89696
 Date: 01/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi Ha , toi ten Quan. nice to meet you
neu ban co so dien thoai nhan cho toi, toi se nhan tin de lam quen, toi dang di lam


 
 Reply: mtbha
 member
 REF: 90037
 Date: 01/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Reply: englishq
Date: 01/09/2007
hi Ha , toi ten Quan. nice to meet you
neu ban co so dien thoai nhan cho toi, toi se nhan tin de lam quen, toi dang di lam

Hi bạn englishq.....mtbha l muốn wn biết cc bạn trong forum EnglishRainbow nầy để trao dồi thm tiếng anh thi.........cũng cảm ơn bạn c lời hỏi thăm nghe.....Nice weekend


 
 Reply: konica1506
 member
 REF: 90038
 Date: 01/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi! My name Tho, Im currently living in US But Do U know? Everyday I have to go to work so I dont have a time for school. I think, the better way for learn English is listening and talking... my English isnt so well. I hope we can search something by English.
Im a new member, nice to meet everyone.
Thanks a lot, and see U later.
My email: idkhongten@yahoo.com, do not for get, OK


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group