englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> người thấp

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: xepdung
 member
 ID 14274
 Date: 12/19/2006


người thấp
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
bạn nghĩ g về những người cao 1m6 trong thời đại kinh tế ny .khi m mọi người trung bnh cao 1m65, sẽ c chỗ đứng cho những người cao 1m6 trong x hội ny khng? m đặc biệt l con trai. bạn c thấy như thế l thiệt khng? xin khiến của cc bạn


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group