englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> cần trợ gip của cc bạn đy

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoathuytinh
 member
 ID 14256
 Date: 12/15/2006


cần trợ gip của cc bạn đy
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
hi, cho cc bạn mnh cũng vo cch đy ko lu ,học english th cũng hơi tệ xin cc bạn gip đỡ .c bạn no biết web no c cc cu danh ngn của những người nổi tiếng như:hồ ch minh,lnin...khng?chỉ cho mnh với,rất cảm ơn.
dien dan tieng anh
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group