englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> new member

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: oliver
 member
 ID 14116
 Date: 11/29/2006


new member
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cho cc bạn ! Mnh rất thch hoc tiếng anh, nhưng tiếng anh của m rất tồi! V vậy m đăng nhập l thnh vin để học hỏi tiếng anh của cc bạn. Rất mong đc sự gip đỡ của tất cả cc bạn.
Xin chn thnh cảm ơn !


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group