englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> c ai gip em với

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: canhdieu
 member
 ID 14090
 Date: 11/23/2006


c ai gip em với
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cc anh chị ơi gip em học tiếng anh với.em cũng thch học mn ny lắm nhưng ko c điều kiện như my nghe, băng...vậy c ai bt web no c chương trnh nghe ny ko?

gp kiến
 Reply: baprang17
 member
 REF: 88807
 Date: 11/25/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
you can buy any books and tapes at bookshop. that is easier than in internet.


 
 Reply: carnation
 member
 REF: 88885
 Date: 11/29/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
You can meet any abroad person and speak with them

 
 Reply: datnguyen
 member
 REF: 88975
 Date: 12/03/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho bạn
Cnh diều ơi bạn muốn nghe trực tuyến phải hổng ?? hảy vo cc website ny nhen :voavews.com or 1-languge.com th bạn sẽ toại nguyện như muốn see you next time i love you


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group