englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> who can help me?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: enthusiasmnew
 member
 ID 14084
 Date: 11/22/2006


who can help me?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cho cc bạn .mnh đang học tiếng anh chuyn ngnh xy dựng cầu đường .Mọi người c thể gip mnh về vốn từ được khng? Mnh cảm ơn

gp kiến
 Reply: baprang17
 member
 REF: 88753
 Date: 11/22/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I think we can't help you much because you're the person that can help you much.

 
 Reply: loannguyen
 member
 REF: 88997
 Date: 12/04/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i think just 113 police have you about that good luck too you my friend

 
 Reply: huimei582
 member
 REF: 89075
 Date: 12/08/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh thấy trong nh sch Thăng Long, Nguyễn Văn Cư, Xun Thu c những ti liệu song ngữ về xy dựng, kinh tế rất l hay. ( tiếc l mnh xem qua m khng hiểu g hết) Bạn gh đ thử xem.

Chỉ c bạn mới gip được bạn thi! 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group