englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> HELP ME !!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tranloananh
 member
 ID 14080
 Date: 11/20/2006


HELP ME !!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hi! Mnh l SV, mnh đang đi dạy km mn Anh Văn, m bi tập mnh c th t qu, học sinh th ngy cng giỏi, vậy ai c bi tập g lin quan đến anh văn th gip mnh với nh,nếu c ti liệu luyện thi B anh văn th cng tốt v mnh đang km một em sắp thi B AV, help me! c g gửi về địa chỉ email của mnh: tranloananh@yahoo.com. Số điện thoại của mnh: 0909 946 707. Cảm ơn nhiều lắm lắm.
Loan Anh


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group