englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> diễn đn nn c chương trnh nghe băng trn web

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoathuytinh
 member
 ID 14032
 Date: 11/13/2006


diễn đn nn c chương trnh nghe băng trn web
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
mnh nghĩ chng ta nn c một chương trnh nghe băng.v c một số bạn ko c my nghe hay băng
dien dan tieng anh
gp kiến
 Reply: butterfly3888
 member
 REF: 88645
 Date: 11/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Minh dong y voi ban ve dieu do.


 
 Reply: manhphu
 member
 REF: 88648
 Date: 11/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đy l một kiến hay nhưng chắc hơi kh thực hiện .KHng biết kiến admin thế no ? Liệu c lm đưọc khng ?

 
 Reply: duonghoaboys
 member
 REF: 89172
 Date: 12/12/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
kiến của bạn rất tuyệt vời.bạn c kiến thật sng suốt.Mnh cũng hi vọng sẽ c chưong trnh đ để c thể gip tất cả cc bạn trong cu lạc bộ Av ny c thể tiến bộ hơn! ^^

 
 Reply: hoathuytinh
 member
 REF: 89224
 Date: 12/14/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh rất vui khi cc bạn ủng hộ mnh nhưng vấn đề l ban quản trị c đồng khng nữa

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group