englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Help! Help!....

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoathuytinh
 member
 ID 14016
 Date: 11/10/2006


Help! Help!....
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cho!
Em l thnh vin mới muốn nhờ cc anh chị tm gip em trang web no c bảng phin m quốc tế (nhớ c cch doc nữa nh!) cho tiện học từ vựng,v em cũng mới học English thui.
thanks nhu lm

dien dan tieng anh
gp kiến
 Reply: nnorisa
 member
 REF: 88628
 Date: 11/11/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hello
my name is risa
i need yr help
i want to speak english very best
who can help me


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group