englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> ai giup em voi

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoathuytinh
 member
 ID 14014
 Date: 11/09/2006


ai giup em voi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cc anh chị gip em học tiếng anh voi
em thiệt chẳng biết c cch học tiếng anh nao ph hop với mnh nữa .C ai by em cch học tốt với
Em cảm ơn nhiều!

dien dan tieng anh
gp kiến
 Reply: butterfly3888
 member
 REF: 88614
 Date: 11/10/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi! Hoa thuy Tinh. My name is Ha.
Mnh nghĩ l bạn c thể học tiếng anh ở this webside. Mnh cũng c một số webside cho bạn tham khảo. I hope it can help you!!
tienganhonline.net
Languagrguide.org


 
 Reply: hoathuytinh
 member
 REF: 88618
 Date: 11/10/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thanks Ha.cảm ơn bạn nhu lắm,đ cho mnh mấy trang web đ

 
 Reply: butterfly3888
 member
 REF: 88925
 Date: 12/01/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Minh da danh sai cho ban mot webside
languageguide.org, I'm sorry.


 
 Reply: hoathuytinh
 member
 REF: 88952
 Date: 12/02/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ko sao dau
by giờ mnh da vo được ri n hay lắm.thanks nha!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group