englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> co ai biet xin chi gium voi!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ngocanh
 member
 ID 13984
 Date: 11/02/2006


co ai biet xin chi gium voi!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
minh muon hoc thi TOEIC qua nhung ma chua tim duoc lop nao chat luong ca.ai biet xin mach gium cho nao hoc tot ma lai khong qua dat nhe.

gp kiến
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 88571
 Date: 11/05/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Xin hỏi bạn đang ở nơi no trn nước Việt Nam vậy? Mnh th đang ở Tp.HCM v c một vi người bạn đang lm tư vấn vin.Bạn muốn học lớp c gio vin nước ngoi dạy hay l khng? Bạn c thể ni r hơn, mnh nghĩ l c thể gip bạn được trong khả năng của mnh.

 
 Reply: qbaovo
 member
 REF: 97774
 Date: 01/18/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh nghĩ Ngoc Anh nn ra tiệm mua bộ chương trnh luyện thi Toeic trước. Tham khảo trước rồi hy đăng k.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group