englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Chắc mnh chết mất!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: anhuy98
 member
 ID 13981
 Date: 11/02/2006


Chắc mnh chết mất!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh đ nhận được lời v bi ht m cc bạn đ gửi. Mnh nghe muốn chy my, thch v vui qu đi mất. Để mnh tập bi ht ny v nếu c dịp mnh sẽ trổ ti cho đng đảo b con trn diễn đn thưởng thức hn.
Cảm ơn b con chm xm nhiều nhiều lắm nhe!


gp kiến
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 88538
 Date: 11/02/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
minh co loi cua bai hat..chuc ban vui voi loi bai hat nay

Title: Take me to your heart ...
hiding from the rain and snow
trying to forget but t won't le go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat
So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true
They say nothing lasts forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It's easy take me to your heart

Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don't really comprehend
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing


 
 Reply: binhthuong
 member
 REF: 88539
 Date: 11/02/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


 
 Reply: anhuy98
 member
 REF: 88544
 Date: 11/04/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh đ nhận được lời v bi ht m cc bạn đ gửi. Mnh nghe muốn chy my, thch v vui qu đi mất. Để mnh tập bi ht ny v nếu c dịp mnh sẽ trổ ti cho đng đảo b con trn diễn đn thưởng thức hn.
Cảm ơn b con chm xm nhiều nhiều lắm nhe!


 
 Reply: haianh
 member
 REF: 88585
 Date: 11/06/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cm ơn b con nha, bi nay hay qu

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group