englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Lm quen

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: anhuy98
 member
 ID 13971
 Date: 10/30/2006


Lm quen
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hi!Cho tất cả cc bạn
Đy l lần đầu tin mnh nho ln diễn đn để đưọc học hỏi kinh nghiệm qu bu về việc học anh ngữ cũng như được lm quen với cc bạn. Mong nhận được sự chỉ gio từ vỡ lng đến nng cao.
Thanh kiu!


gp kiến
 Reply: butterfly3888
 member
 REF: 88615
 Date: 11/10/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi!! bạn
Can I ask you a question. Where do you live now?
You want to now English from the begin to the end, don't you?. I think you need to have a teacher. She/He can help you.
bye! have a nice day!
you're welcome


 
 Reply: anhuy98
 member
 REF: 89227
 Date: 12/15/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I'm living in HCM city.I learned E for many years but I did not use for a long time and I forget many things. I want to restore my knowlegde.
I will very happy when we are exchanges together like this.
Thanks!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group