englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> cac ban oi hay giup minh nhe

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: wendy
 member
 ID 13882
 Date: 10/21/2006


cac ban oi hay giup minh nhe
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
chao cac ban toi ten la wendy, toi rat la thich coi phim, va` nhac ha`n quoc, cac ban co biet wedsite nao` thi giup minh nhe'

cam on cac ban truoc nhe


gp kiến
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 88367
 Date: 10/21/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Dear Wendy!
i did know many websites...if you like movie ,i show you this's website:
www.loadphim.com
if you need help about...download movie. Please! ask me...i show you,how is it..
But i think you can do it,bacause it is so easy
have a great time!
pham hoai phuong


 
 Reply: wendy
 member
 REF: 88388
 Date: 10/22/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cam on ban hoai phuong nhe', neu khi nao toi can download phim thi` toi bao cho ban biet nhe, cam on ban nhieu

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group