englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Listening

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: quandmit
 member
 ID 13842
 Date: 10/10/2006


Listening
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
tại sao khng thấy phần learn listening vậy?

gp kiến
 Reply: wendy
 member
 REF: 88323
 Date: 10/19/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
dung lo ve dieu do tu tu thi ban se tim ra thoi

 
 Reply: nguyenvietlinh83
 member
 REF: 89094
 Date: 12/09/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
V mnh tiếng Anh nhiều m chẳng được hiệu quả lăm trong mn nghe, c bạn no gip cho mnh phần nghe tiếng Anh được khng, cc bạn cố gắng gip mnh nh. Mnh xin cảm ơn trước nh.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group