englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Nhờ cc bạn gần xa dịch hộ mnh ra "English" ci!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: giang
 member
 ID 13818
 Date: 10/05/2006


Nhờ cc bạn gần xa dịch hộ mnh ra "English" ci!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cng giu th cng tiết kiệm.
Cng ngho th cng xi sang.
Mnh cảm ơn trước nh!gp kiến
 Reply: phucpt
 member
 REF: 88181
 Date: 10/06/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh cũng khng biết dịch sao nữa, mnh dịch đại, nếu sai đừng c la mnh nh.

Cng giu th cng tiết kiệm.
The rich, the saving

Cng ngho th cng xi sang.
The poor, the squander one's money


 
 Reply: haianh
 member
 REF: 88204
 Date: 10/09/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Minh thu dich chut nha,neu sai cac ban chinh giup nha

The richest man is the most saving
The poorest man is the most waste


 
 Reply: uglygirl
 member
 REF: 88308
 Date: 10/19/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi hi hi.....mnh cũng xin gp kiến xu nhen


the richest one is the most saving
the poorest one is the most wasted


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group