englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> what's time...

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: votruc
 member
 ID 13761
 Date: 09/22/2006


what's time...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh gp 1 cu đố cho vui,c g mọi ngưới gp nh.
A lion eats a lamb in 2h.

A leopard eats a lamb in 3h.

A wolf eats a lamb in 6h.

What's time of they eat a lamb?


gp kiến
 Reply: wendy
 member
 REF: 88358
 Date: 10/21/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
co phai la` 11h ko^ ha ban

 
 Reply: thanhtam
 member
 REF: 88376
 Date: 10/21/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I think 6h

 
 Reply: linh1982
 member
 REF: 88416
 Date: 10/23/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi You ,Have they eats a lamp 4h ?

 
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 88422
 Date: 10/23/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
i think they eaten in 11 hours
that's right!


 
 Reply: chirpyle
 member
 REF: 88713
 Date: 11/20/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

- The lion eat 1/2 (=3/6) lamp every hour,
- The leopard eat 1/3 (=2/6) lamp every hour,
- The wolf eat 1/6 lamp every hour.
So they eat a lamp in an hour if they eat at the same time.
I'm right?


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group