englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thng bo >> trung tm tiếng anh quận 10

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hanhnhan43
 member
 ID 23332
 Date: 11/15/2016


trung tm tiếng anh quận 10
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh cũng đang muốn học IELTS . help me...

gp kiến
 Reply: hongnhung31
 member
 REF: 119096
 Date: 11/16/2016


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
quận 10 nhiều trung tm lắm bạn ạ , tốt nhất l tham thảo kiến từ bạn b , hoặc những người c kinh nghiệm học ở một số nới rồi

 
 Reply: bachtuhoa
 member
 REF: 119097
 Date: 11/16/2016


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Quận 10 th khng thể thiếu học ở ILI được. Gio vin nước ngoi sẽ gio bạn tiến bộ nhanh nhất c thể. Học ph ở ILI cũng kh mềm. Bạn được test đầu vo hon ton miễn ph với gio vin nữa đấy.

 
 Reply: namem
 member
 REF: 119581
 Date: 12/16/2016


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
h nhiều trung tm mọc ln như nấm đ bạn, nếu được bạn nn hỏi bạn b v tm hiểu kĩ từng trung tm bạn nh.mnh được giới thiệu vad đang học bn ILI đ bạn. thật sự rất hi lng.

 
 Reply: vito43
 member
 REF: 119582
 Date: 12/18/2016


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Vote cho ILI quận 10 n nh mọi người.

 
 Reply: chicago123
 member
 REF: 119585
 Date: 12/19/2016


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ILI đang khai giảng kha mới đ, qua đy b sẽ dc luyện ielts với 100% gio vin nước ngoi lun, học ph cũng giảm nhiều nhn dịp noel ny n

 
 Reply: emtenchi
 member
 REF: 120658
 Date: 01/06/2017


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh thấy bn ILI học với 100% Gv bản xứ chắc nhanh tiến bộ lắm đ m học ph cũng mềm nữa đ bạn ak..

 
 Reply: linhlinh22
 member
 REF: 120734
 Date: 01/17/2017


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
trung tam ili địa chỉ ở đu vậy mọi người ?

 
 Reply: contimtanvo
 member
 REF: 120739
 Date: 01/18/2017


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
N bạn
Trung tm Anh Ngữ ILI

Phone: (08) 6683 8375

Di động: 0909 042 588

Email: contact@ili.edu.vn

Địa chỉ : 22 L C (Chung cư L Thị Ring) Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.HCM


 
 Reply: sydney
 member
 REF: 120755
 Date: 02/06/2017


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ILI quận 10 c khuyến mi đầu năm n mọi người
http://www.ili.edu.vn/vi/chuong-trinh-khuyen-mai-dau-nam-2017.html


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group