englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thng bo >> cac ban giup minh dich cau nay nhe! thanks

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ngocuong
 member
 ID 16108
 Date: 09/24/2007


cac ban giup minh dich cau nay nhe! thanks
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Now fine these words in the passages and decide what their general sense is:
Đy l mnh viết hết nguyn cu, nhưng mnh khng dịch st nghĩa được cu
"what their general sense is:" mặc d mnh đ tra từ điển từng chữ, nhung mnh vẫn cảm thấy khng ổn. Cc
gip mnh nh!


gp kiến
 Reply: colorlessnight
 member
 REF: 98399
 Date: 05/22/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Vậy l ổn rồi, c những từ ny trong đoạn đ cho thấy chung của chng l:

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group