englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thng bo >> Chat cung cac ban!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ngoctuyen
 member
 ID 15977
 Date: 09/03/2007


Chat cung cac ban!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Minh muon vao trang web nay de chat tieng Anh cung ban chat trong room nhung ko vao duoc.
Ban nao biet cach vao chi cho minh voi nhe.
Thanks cac ban nhieu,


gp kiến
 Reply: gabber17
 member
 REF: 95841
 Date: 09/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hihi, bạn chỉ cần bấm vo nt cht l sẽ vo room cht thui m. room cht vo kh lu đ, bạn kin nhẩn chờ, chắc chắn sẽ vo được thui,
thử lại đi : http://www.englishrainbow.com/chat.asp
chc vui!


 
 Reply: ngoctuyen
 member
 REF: 95872
 Date: 09/04/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cam on ban nhe. Minh se vao room chat va hen gap lai ban sau.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group